Naše společnost disponuje veškerým potřebným vybavením a zázemím pro práci znalců a projektantů.

Společnost IDEAPROJEKT spol. s r.o. byla založena v roce 1997 a sídlí ve vlastní budově na centrálním náměstí v Bruntále.

Oceňování a Posudky

Znalecké posudky o ceně nemovitostí (stavby, pozemky, trvalé porosty) dle platných cenových předpisů, znalecké posudky a expertízy o ceně podniků či jejich částí, tržní ocenění nemovitostí, stanovení obvyklých cen, oceňování majetkových složek (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, zásoby, pohledávky, atd.), ocenění ve smyslu Obchodního zákoníku.

Zeptejte se

Odborné Expertízy

Přímé prodeje podniků či jejich částí, nepeněžité vklady majetku a podniků či jejich částí, přeměny, sloučení, splynutí a rozdělení společností, stanovení hodnot obchodních a akciových podílů,o kvalitě služeb vědí především naši zákazníci

Zeptejte se

Odhadcovské Týmy

V rámci tržního ocenění je zajištěna smluvní spolupráce s různými finančními institucemi,v případě specializovaných či velmi náročných ocenění jsou přizvání specialisté nebo jsou organizovány zavedené odhadcovské týmy s naší garancí.

Zeptejte se

Pro potřeby

Občanů (prodeje, dědictví, darování majetku, vypořádání SJM, atd.), Fyzických a právnických osob, obcí a institucí, Soudů (stanovení obvyklých cen nemovitostí a cen podle cenových předpisů, stanovení hodnot podniků či jejich částí, stanovení jednotlivých aktiv), Bankovních domů (tržní ocenění nemovitostí pro potřeby zástavy majetku a hodnocení bonity),Notářů,Insolvenčních správců, dražeb.

Zeptejte se

Projekční činnost

Zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace, dokumentace současných stavů, zpracování studií a záměrů - dle požadavku vizualizace a 3D modely, projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace, projekty novostaveb, rekonstrukcí či stavebních úprav v pozemním stavitelství, projekty technických zařízení budov (kanalizace, vodoinstalace, elektroinstalace a bleskosvody, vytápění, vzduchotechnika), rozpočtování nákladů staveb a cenové kalkulace, technické výpočty, statické výpočty, požární zprávy, výpočty trvalého odnětí ze ZPF, hlukové studie, světelně-technické výpočty.

Zeptejte se

Inženýrská činnost

Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, autorský dohled nad dodržením projektu, výkon technického dozoru stavebníka, zastupování stavebníka před státními orgány a správci sítí, technické pomoci a odborné posudky, zpracování prohlášení vlastníků budov pro rozdělení na jednotky dle zákona.

Zeptejte se

Naše reference