Specialista na znaleckou činnost nemovitostí, podniků, majetku a inženýrské činnosti.

Tradice a spolehlivost.

Naše společnost IDEAPROJEKT a její členové vlastní všechna potřebná podnikatelská oprávnění, osvědčení, autorizaci i osobní certifikaci dle ČSN EN ISO/IEC 17024.

Image

Znalecké posudky

Občanů (prodeje, dědictví, darování majetku, vypořádání SJM, atd.),právnických osob, obcí a institucí soudů, bankovních domů,notářů, insolvenčních správců, dražeb

Více zde

Oceňování nemovitostí a podniků

Stovky podniků,VÍTKOVICE, a.s., Ostrava ŽELEZÁRNY A DRÁTOVNY a.s., Bohumín KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ, a.s., Břidličná ČSAD Havířov, a.s. ALFAPLASTIK, a.s. Bruntál, Bruntál POZEMNÍ STAVBY OLOMOUC, a.s., DŘEVOKOMBINÁT, a.s., Vrbno p. Pradědem.

Více zde

Projekční a inženýrská činnost

Výkon technického dozoru stavebníka,zpracování studií a záměrů - dle požadavku vizualizace a 3D modely,projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace,technické pomoci a odborné posudky.

Více zde

Smluvní spolupráce

Komerční banka, a.s., Moneta Bank, a.s., Česká spořitelna, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., AXA Bank Europe, Trinity Bank, Cetelem ČR, a.s..

Více zde

1997

Od svého vzniku..

..se společnost specializovala na znaleckou činnost v oboru oceňování nemovitého majetku a oceňování podniků, dále projekční a inženýrskou činnost v oboru pozemní stavby.

2000

Profesionalita

Kolegium Ústavu Oceňování majetku při EkF VŠB-TUO Ostrava.Asociace znalců a odhadců ČR o.s., Ústav oceňování majetku ČKOM a.s., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

2019

Vize společnosti

Nadále se dělit o naše zkušenosti při našich přednáškách na Institutu oceňování majetku VŠE, na České komoře odhadců majetku, při výuce hlavních předmětů na Ekonomické fakultě VŠB TUO a na tvorbě nových předpisů či při zavádění a Evropských oceňovacích standardů..

Naši členové jsou organizováni v profesních sdruženích a ústavech.